Anders Karlsson får Edlundska priset

2015-12-17

Kungl. vetenskapsakademien belönar Anders Karlsson med Edlundska priset ”för hans viktiga och nyskapande arbeten i ergodteori och teorin för dynamiska system med geometriska tillämpningar”. 

Om priset

Läs en tidigare intervju med Anders Karlsson.