Forskarstipendier från Crafoordska stiftelsen till Anna Sakovich och Thomas Kragh

2016-05-20

Två forskarstipendier från Crafoordska stiftelsen tilldelas Uppsalamatematiker: Anna Sakovich "för studiet av hyperytors masscentrum i allmän relativitetsteori" och Thomas Kragh ”för studiet av relationerna mellan exakta Lagrangianer och differentialstrukturer".

Stipendierna delas ut i samband med utdelningen av Crafoordpriset