Om oss

Matematiska institutionen

Omkring 3000 studenter passerar matematiska institutionen vid Uppsala universitet varje år. Våra kurser är ett återkommande inslag i ett stort antal utbildningsprogram. Dessutom erbjuder vi kandidat- och masterprogram i matematik, där vi satsar på såväl matematisk allmänbildning som ämnesdjup.  

Sedan den matematiska forskningen kom igång i Sverige på 1800-talet har Uppsala universitet varit framträdande i analys, med framstående matematiker som Arne Beurling och Lennart Carleson i fronten. 

Tack vare de senaste årens internationalisering har den matematiska forskningen växt i Uppsala, både sett till antalet aktiva forskare och forskningsområden. Efter att de första forskarna i algebra och topologi rekryterades från utlandet på nittiotalet har den matematiska forskningen vid Uppsala universitet mångfaldigats.

Kontakt

Kontaktuppgifter till alla personer vid institutionen finns på personallistan.

Om du är student hittar du information på studentsidorna.

Postadress

Matematiska institutionen
Uppsala universitet
Box 480
751 06 UPPSALA

Besöksadress

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, plan 4, hus 1, 6 och 7.

Fax

018-471 3201

Matematiska institutionen tillhör vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.