Samverkan vid matematiska institutionen

Vi vill inspirera barn och ungdomar i matematik och deltar gärna i olika aktiviteter. Vi tar även emot studiebesök. Hör av dig om du har idéer eller om du vill komma i kontakt med en forskare. 

Forskningssamarbete med Combient

Combient är ett så kallat joint venture mellan 11 globala företag som verkar för digitalisering och automatisering. Matematiska institutionens doktorander och forskare deltar i forskningsprojekt där de hjälper Combient med att samla in, analysera och bearbeta information. 

Combients webbplats

En tredimensionell visualisering av big data.

För gymnasieelever

Uppsalas matematiska cirkel

Uppsalas matematiska cirkel är till för matematikintresserade gymnasieelever. Varje år erbjuder matematiska institutionen en specialkurs om ett intressant ämne där vi blandar teoretiska föreläsningar med problemlösningspass. Klicka på rubriklänken för att läsa mer.

Bihandledning av gymnasiearbeten

Vi erbjuder möjligheten att skriva gymnasiearbeten med stöd av institutionens matematiker som bihandledare. Klicka på rubriklänken för att läsa mer.

För grundskoleelever: Matteklubben

Matteklubben är ett samarbete mellan Uppsala kommun och matematiska institutionen och är till för barn som vill ha mer och svårare matematik än den som finns i skolan. Matematiken som tas upp på träffarna ligger oftast utanför skolprogrammet och fokus ligger på utveckling av problemlösnings- och resonemangsförmågan.

Matteklubbens webbplats

Andra aktiviteter där matematiska institutionen deltar

Sonja Kovalevsky-dagarna

Sonja Kovalevsky-dagarna är ett samarbete mellan flera lärosäten och riktar sig till gymnasieelever som är intresserade av matematik.

Sonja Kovalevsky-dagarnas webbplats

Scifest

Scifest är en årlig vetenskapsfestival som arrangeras av Uppsala universitet. Matematiska institutionen deltar med workshops.

Scifests webbplats

Beurlingarkivet

Beurlingarkivet

Senast uppdaterad: 2023-11-23