Alumnevent 25 oktober 2023 - tema AI

Konceptbild av neuralt nätverk, big data.

Matematiska institutionen hälsar alla sina alumner varmt välkomna till detta event på tema AI för att ses, återses, dela erfarenheter och skapa nya kontakter. 

Som alumn räknas alla som läst minst en av våra kurser eller som arbetat/arbetar hos oss.

  • Tid: onsdagen den 25 oktober kl. 13:00 - 17:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet, sal Sonja Lyttkens som ligger i det nybyggda hus 10
  • Program: se nedan

Anmälan är öppen fram till den 22 oktober

Anmäl dig här

Program

Start kl. 13:00

Matematiska institutionens prefekt hälsar välkommen 

Georgios Dimitroglou Rizell (5 min)

Dina gamla lärare vill säga några ord och kanske lära dig lite mer

Staffan Rohde, Gunnar Berg med flera (10 min)

Till vilken nytta kommer det du lärde dig på våra kurser?

Det undrar studierektor Inger Sigstam som ber dig tänka efter för att ge oss bra exempel att ta upp i undervisningen (15 min)

Hur kan Uppsala universitet bidra till ditt livslånga lärande?

Den frågan ställer och besvarar Matias Urenda Moris, koordinator för Livslångt lärande inom Teknat (15 min)

Paus (15 min)

Vad händer inom AI vid Uppsala universitet?

Thomas Schön, professor i AI och ledare för projektet AI4Research. (15 min)

Mer matematisk teori behövs för att kunna förlita sig på neurala nätverk

Benny Avelin, forskare inom AI vid matematiska institutionen och Senior Data Scientist vid Combient Mix (15 min)

Fundamental limits of community detection

Fiona Skerman, forskare inom AI vid matematiska institutionen (15 min

Fika (30 min)

AI i verkligheten

Måns Thulin, alumn som under 13 år delvis jobbat som sin egen konsult inom statistik och AI och som även är medgrundare till ett företag som säljer en AI-lösning för att hitta fel och förbättringar i ritningar. (20 min)

Safe & reliable autonomous cyber-physical systems: what's so difficult?

Juozas Vaicenavicius, alumn och medgrundare till företaget Sensmetry som använder AI för att få komplexa autonoma system att fungera säkert och tillförlitligt.

Paus (15 min)

Möbius väcker dina studentminnen till liv 

(15 min)

Diskussion: ”Hur påverkar AI ditt arbete och området du jobbar inom och vad ser du för problem och möjligheter?”

(30 min)

Programmet avslutas kl. 17:00. De som vill följs åt ner på stan och äter middag på bokad pub/restaurang (O'Neill's) för att prata vidare och nätverka mera.

Senast uppdaterad: 2023-09-28