Bihandledning av gymnasiearbeten

Under läsåret 2023/2024 har matematiska institutionen påbörjat ett projekt med syfte att ge gymnasiestudenter möjligheten att skriva gymnasiearbeten med stöd av institutionens matematiker som bihandledare.

Bihandledningen är tänkt att bestå av samtal och rådgivning för huvudansvarige handledaren vid gymnasieskolan, samt ett antal möten med gymnasiestudenten. Mötena är tänkta att hjälpa studenten att formulera en matematisk frågeställning, och även att handleda i matematiska aspekter av studentens arbete.

Projektet påbörjades som ett resultat av ett gemensamt initiativ med NTI Gymnasiet i Uppsala, men är öppet för intresse från studenter och lärare från andra gymnasieskolor.

Vid frågor eller intresse, kontakta matti@math.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-09-18