Uppsalas matematiska cirkel

Uppsalas matematiska cirkel är en kostnadsfri kvällskurs för gymnasieelever. Varje år erbjuder matematiska institutionen en specialkurs där vi blandar teoretiska föredrag, diskussioner och problemlösning. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Våren 2024 : Topologi, symmetri och differentialgeometri

Denna vår kommer vi hålla tre delkurser om fem träffar vardera. Träffarna är fristående, så det går bra att börja på någon av dem även om man inte varit med från början. Kursen börjar 30 januari och kommer gå på tisdagkvällar. Träffarna består av en blandning av föredrag, diskussioner och problemlösning.

Delkurs 1: Topologi

Från Uppsala är det närmare till Norrtälje än till Stockholm. Men att ta sig till Norrtälje tar längre tid än att ta sig till Stockholm. I kursen kommer vi att utforska vad ordet "närmare" betyder matematiskt. Att mäta avstånd i kilometer respektive restid är exempel på olika metriker. Vidare kommer vi in på topologi som hjälper oss att förstå hur nära något är utan avståndsbegreppet. Anna håller i första delkursen.

Delkurs 2 : Symmetri och fysik

En liksidig triangel ser likadan ut om den roteras en tredjedels varv. En cirkel kan roteras hur mycket eller litesom helst utan att förändras. Här kommer vi lära oss om gruppteori, det matematiska språket som beskriver symmetrier. Vi kommer också se exempel på hur olika symmetrier dyker upp överallt i fysiken, från kvantfysik till relativitetsteori. Ask håller i andra delkursen.

Delkurs 3 : Differentialgeometri

Vad betyder derivata och integral egentligen? Svaret på detta har en djupare geometrisk betydelse än vad man kan tro. Målet med dessa föreläsningar kommer vara att vi ska få en inblick hur geometri i flera dimensioner, funktioner och derivator hänger ihop. Aron håller i tredje delkursen.

Tid och plats för träffar

Kursen kommer gå på tisdagar klockan 17.30–19.15 och vi kommer vara i rum Å64119 på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Vi möter upp fem minuter innan vid entrén intill busshållplatsen (se utmarkerat på karta). Skulle du komma senare så brukar det gå bra att invänta någon som går ut. Följ skyltar mot hus 1.  Hus 1 är en lång korridor. Gå i den till dess du kommer fram till skyltar som pekar mot hus 6 och 7 åt höger och vänster. Gå då upp i trappan till våning 4. Sväng vänster in i hus 6. Rakt fram i slutet av korridoren ligger rum 64119 (se karta).

Kurstillfällen

 • 30 jan • Topologi del 1 - anteckningar 
 • 6 feb • Topologi  del 2
 • 13 feb • Topologi  del 3
 • Sportlov
 • 27  feb • Topologi del 4
 • 5 mars • Topologi del 5
 • 12 mars • Symmetri del 1
 • 19 mars • Symmetri del 2
 • 26 mars • Symmetri del 3
 • Påsklov
 • 9 april • Symmetri del 4
 • 16 april • Symmetri del 4
 • 23 april • Differentialgeometri del 1
 • 7  maj • Differentialgeometri del 2
 • 14 maj • Differentialgeometri del 3
 • 21 maj • Differentialgeometri del 4
 • 28  maj • Differentialgeometri del 5

Anmälan

Anmäl dig genom att kontakta någon av lärarna - se längre ner på sidan. Det går också att bara dyka upp, men vi vill gärna kunna kontakta dig om vi blir tvungna att sända träffen via videolänk pga sjukdom, eller om något annat oväntat inträffar. Det är också bra för oss att veta hur många som kommer.

Till lärare

Matematikcirkeln är en möjlighet för gymnasieelever att ta del av annorlunda matematik. Vi tror den kan vara till glädje både för allmänt matematikintresserade elever och för elever som inte tilltalas av den vanliga skolundervisningen. Kontakta oss om du vill ha en affisch för att sätta upp på din skola eller skriv ut en själv via denna A3-affisch.

Kontakt

Kursen hålls av Anna, Ask och Aron, alla forskarstuderande vid matematiska institutionen. Kontakta oss om du vill vara med eller undrar över något!

dummy-porträtt då porträttfoto saknasAnna Rodriguez Rasmussen
Doktorand inom algebra, logik och representationsteori
anna.rodriguez-rasmussen@math.uu.se

 

Porträttfoto av Ask.Ask Ellingsen
Doktorand inom analys och partiella differentialekvationer
ask.ellingsen@math.uu.se

 

Porträttfoto av AronAron Persson
Doktorand inom Statistik, AI och data science
aron.persson@math.uu.se
 


 

Tidigare år

Tidigare års matematikcirklar

Senast uppdaterad: 2024-02-07