Tidigare års matematikcirklar

Våren 2023

Våren 2023 hade vi två småkurser. Ämnena var Oändliga följder och Kombinatorik. Kontakta Aksel Bergfeldt eller Yuqiong Wang för att få information om kurserna.

Våren 2022

Våren 2022 hade vi fyra småkurser. Ämnena var Gör dina egna tal, Sannolikhetspussel, Oändligt! och Spel! Kontakta Aksel Bergfeldt eller Yuqiong Wang för att ta del av materialet från kurserna.

Våren 2021

Affisch från cirkeln våren 2021

Våren 2021:s ämne var matematisk analys. Kontakta Aksel Bergfeldt för att ta del av materialet från den kursen.

Våren 2020

Våren 2020:s ämne var matematiska kristaller. Gustav Hammarhjelm höll i kursen.

Våren 2019

Våren 2019:s ämne var geometriska konstruktioner. Gustav Hammarhjelm höll i kursen.

Senast uppdaterad: 2023-04-24