Omtentamen i Envariabelanalys för studenter som läste kursen våren 2016 och tidigare

Tidigare hade kursen två tentor, Prov 1 och Prov 2, om  4 hp resp. 6 hp och Redovisningsuppgifter om 0 hp. Från och med hösten 2016 har kursen en tenta om 8 hp och Redovisningsuppgifter om 2 hp. Studenter som läst kursen under tidigare terminer och inte klarat den kan tentera enligt följande:

1. Studenter som har klarat Prov 1 men inte Prov 2, ska omtentera Prov 2.
2. Studenter som har klarat Prov 2 men inte Prov 1, ska omtentera Prov 1.
3. Studenter som inte klarat någon av tentorna erbjuds och rekommenderas att tentera 8hp-tentan. Student som klarat 8 hp-tentan och Redovisningsuppgifter 0 hp, får Redovisningsuppgifter 2 hp tillgodoräknade, så att kursen blir avslutad.

Den första möjligheten att skriva 8 hp-tentan (som täcker hela kursinnehållet) blir den 11 januari 2017 och därefter enligt ordinarie tentamensschema.

Nästa omtentamenstillfälle för Prov 1 och Prov 2 äger rum i augusti 2018.

Redovisningsuppgifter:
Studenter som har redovisningsuppgifter 0 hp kvar, ska kontakta matematiska institutionens studierektor, Inger Sigstam