Studievägledare i matematik

Vill du läsa matematik men är osäker på vilka kurser du ska välja? Läser du en kurs och funderar på att byta? Vill du hoppa på kandidatprogrammet i matematik? Har du fått problem med dina studier?

Sådana och liknande frågor kan du få hjälp med hos matematiska institutionens studievägledare Kibret Sigstam. Du når honom på telefon 018-471 32 03. Du kan även träffa honom på drop-in i rum Å80406 (plan 0 i Ångström) måndagar och torsdagar kl. 12.30–14.00.

Du kan också boka tid för studievägledning via Teknats tidsbokningssystem Time Center