Utlandsstudier

Du som läser matematik har möjlighet att åka på utbyte inom ramen för bland annat ERASMUS-programmet. Matematiska institutionen har egna ERASMUS-avtal med flera universitet i Frankrike, Tyskland, Spanien, Irland, Storbritannien och Nederländerna (se listan nedan).

Vill du veta mer?

Kontakta studievägledaren. Det finns även mycket information om studier utomlands på internationella kansliets och på fakultetens webbsidor.

Är du nyfiken på livet som utbytesstudent?

Matematikstudenten Julia Landström bloggar om sin utbytestermin i Leiden. 

Tredjeårsstudenten Olle Eriksson åkte till Paris och masterstudenten Johannes Krohn (på bilden) till Dublin