Licentiate seminar

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 2005
  • Lecturer: Fabian Burghart
  • Contact person: Fabian Burghart
  • Seminarium

Title: Modifying the Cutting Model and Combining Pólya Urns. The opponent is Jonas Sjöstrand, Mälardalens Högskola