Degree Project C: four presentations

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Å4004
  • Lecturer: Simplice Alain Tatanfack, Katia Maria Elkass Youssef, Alice Danielsson and Gus Olsson
  • Organiser: Matematiska institutionen
  • Contact person: Martin Herschend
  • Utbildning

Welcome to four presentations of bachelor´s degree projects by Simplice Alain Tatanfack, Katia Maria Elkass Youssef, Alice Danielsson and Gus Olsson.

10:15-11:00 Simplice Alain Tatanfack, "Den isoperimetriska olikheten"
11:15-12:00 Katia Maria Elkass Youssef, "Egenskaper och approximationer av pi, en historisk studie"
13:15-14:00 Alice Danielsson, "Eulers polyederformel och Lakatos monsterhantering"
14:15-15:00 Gus Olsson, "En jämförelse av analysen hos E.G. Björling och idag"