Anslag till forskning om blockchains till Kaj Nyström

2018-06-25

Kaj Nyström får anslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse till forskningsprojektet Blockchains and the modelling of cryptocurrencies. Anslaget är på 1 500 000 kronor.

News from the Department of Mathematics

Last modified: 2023-08-15