Wallenbergpriset 2019 till Erik Lindgren

2019-06-14

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker. I år går priset till Mikael Björklund, Chalmers och Erik Lindgren, Uppsala universitet.

Erik Lindgren får Wallenbergpriset för sina studier av icke-linjära elliptiska partiella differentialekvationer och icke-linjär spektralteori.

News from the Department of Mathematics

Last modified: 2023-08-15