Pris till professor emeritus Michael Benedicks

2019-12-16

Eva och Lars Gårdings pris i matematik delas i år ut till Michael Benedicks, seniorprofessor vid matematiska institutionen. 

Benedicks forskning handlar om teorin för kaotiska dynamiska system, särskilt så kallade strange attractors. 

Prissumman är 260 000 kronor och priset har delats ut sedan 1910 av Kungl Fysiografiska Sällskapet i Lund. 

Läs mer om Eva och Lars Gårdings pris på Fysiografens webbplats

News from the Department of Mathematics

Last modified: 2023-08-15