Pris till Cecilia Holmgren

2020-04-14

Cecilia Holmgren har tilldelats Göran Gustafssons pris till yngre forskare.

Lista över pristagare på Göran Gustafssons stiftelsers webbplats

News from the Department of Mathematics

Last modified: 2023-08-15