KAW-stöd till Uppsalamatematiken

2020-04-14

Inom ramen för Matematikprogrammet 2020 beviljar Knut och Alice Wallenbergs stiftelse stöd till matematiska institutionen vid Uppsala universitet.

Stödet består i att dr Paolo Ghiggini, Université de Nantes, rekryteras som gästprofessor efter en ansökan av Georgios Dimitroglou Rizell, samt att Thomas Kragh tilldelas medel för en postdoktor som ska utforska Weinstein-mångfalder.

Om Paolo Ghiggini på Knut och Alice Wallenbergstiftelsens webbplats

Om Thomas Kraghs postdoktorala projekt på Knut och Alice Wallenbergstiftelsens webbplats

News from the Department of Mathematics

Last modified: 2023-08-15