Utbildning vid matematiska institutionen

Matematiska formler som rör sig mot en ljus punkt

Det finns ett stort antal inriktningar inom matematik. Vill du testa att studera matematik vid Uppsala universitet är kurspaketet Matematik I 30 hp ett bra alternativ. Men om du vill läsa matematik en längre tid kan kandidatprogrammet i matematik passa bra.

Kontakta studievägledare

Efter utbildningen

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Enligt Sacos senaste prognos är matematikernas arbetsmarknad god även i framtiden.

Karriärstöd för matematikstudenter

Lagerkransar som ligger på stolar i universitetsaulan

Vill du doktorera?

Vill du forska i matematik? När du har tagit masterexamen kan du söka till forskarutbildningen. Vi annonserar ut lediga doktorandtjänster en gång per år, vanligtvis i februari–mars.

Forskarutbildning i matematik

Examensarbeten i matematik och matematikdidaktik

Examensarbete C i matematik, 15 hp kan läsas inom kandidatprogrammet i matematik, inom ämneslärarprogrammet och som fristående kurs. Examensarbete D, 15 hp och Examensarbete E, 30 hp kan endast läsas inom masterprogrammet i matematik.  

Genomförda examensarbeten

Annonsering av kommande exjobbspresentationer

Annonsering av kommande exjobbspresentationer finner du i institutionens kalendarium filtrerad på Utbildning.

Möt lärare och forskare i matematik

Cecilia Holmgren har alltid drivits av en stark lust att lösa problem och bestämde sig redan i gymnasiet för att bli matematikforskare. Jordi-Lluís Figueras var uttråkad av skolans matematik och hade en lärare som sa att han aldrig skulle klara av att läsa matematik på universitetet. Martin Herschend tyckte som tonåring om att programmera dataspel och fastnade tidigt för den matematiska metoden. Idag forskar de alla i matematik.

Intervjuer med forskare och lärare i matematik

Martin Herschend står framför en bokhylla

Studiemiljö

Norra sidan av Ångströmlaboratoriet sedd på håll

Matematikundervisningen bedrivs på Campus Polacksbacken, tio minuters cykelavstånd från centrum. Undervisningen ges i lokalerna på Polacksbacken och i det anslutande Ångströmlaboratoriet där en stor del av forskningen inom matematik, naturvetenskap och teknik pågår. 

Studentföreningarna arrangerar en välkomstvecka för nya studenter. Veckan brukar vara fylld med olika aktiviteter och är en uppskattad introduktion till studentstaden Uppsala.

Akademiska traditioner vid Uppsala universitet

Matematikseminariet

På matematikseminariet har du möjlighet att ta del av pågående forskning, populärvetenskapliga föredrag och matematiktillämpningar. Alla matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Ingen föranmälan behövs.

Om matematikseminariet

För grundskoleelever: Matteklubben

Matteklubben är ett samarbete mellan Uppsala kommun och matematiska institutionen och är till för barn som vill ha mer och svårare matematik än den som finns i skolan. Matematiken som tas upp på träffarna ligger oftast utanför skolprogrammet och fokus ligger på utveckling av problemlösnings- och resonemangsförmågan.

Matteklubbens webbplats

För gymnasieelever

Uppsalas matematiska cirkel

Uppsalas matematiska cirkel är till för matematikintresserade gymnasieelever. Varje år erbjuder matematiska institutionen en specialkurs om ett intressant ämne där vi blandar teoretiska föreläsningar med problemlösningspass. Klicka på rubriklänken för att läsa mer.

Bihandledning av gymnasiearbeten

Vi erbjuder möjligheten att skriva gymnasiearbeten med stöd av institutionens matematiker som bihandledare. Klicka på rubriklänken för att läsa mer.

Senast uppdaterad: 2023-09-18