Utbildning vid matematiska institutionen

Matematiska formler som rör sig mot en ljus punkt

Det finns ett stort antal inriktningar inom matematik. Vill du testa att studera matematik vid Uppsala universitet är kurspaketet Matematik I 30 hp ett bra alternativ. Men om du vill läsa matematik en längre tid kan kandidatprogrammet i matematik passa bra.

Kontakta studievägledare

Efter utbildningen

Möjligheterna att arbeta med matematik är stora i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Enligt Sacos senaste prognos är matematikernas arbetsmarknad god även i framtiden.

Karriärstöd för matematikstudenter

Lagerkransar som ligger på stolar i universitetsaulan

Vill du doktorera?

Vill du forska i matematik? När du har tagit masterexamen kan du söka till forskarutbildningen. Vi annonserar ut lediga doktorandtjänster en gång per år, vanligtvis i februari–mars.

Forskarutbildning i matematik

Möt lärare och forskare i matematik

Cecilia Holmgren har alltid drivits av en stark lust att lösa problem och bestämde sig redan i gymnasiet för att bli matematikforskare. Jordi-Lluís Figueras var uttråkad av skolans matematik och hade en lärare som sa att han aldrig skulle klara av att läsa matematik på universitetet. Martin Herschend tyckte som tonåring om att programmera dataspel och fastnade tidigt för den matematiska metoden. Idag forskar de alla i matematik.

Intervjuer med forskare och lärare i matematik

Martin Herschend står framför en bokhylla

Studiemiljö

Norra sidan av Ångströmlaboratoriet sedd på håll

Matematikundervisningen bedrivs på Campus Polacksbacken, tio minuters cykelavstånd från centrum. Undervisningen ges i lokalerna på Polacksbacken och i det anslutande Ångströmlaboratoriet där en stor del av forskningen inom matematik, naturvetenskap och teknik pågår. 

Studentföreningarna arrangerar en välkomstvecka för nya studenter. Veckan brukar vara fylld med olika aktiviteter och är en uppskattad introduktion till studentstaden Uppsala.

Akademiska traditioner vid Uppsala universitet

Matematikseminariet

På matematikseminariet har du möjlighet att ta del av pågående forskning, populärvetenskapliga föredrag och matematiktillämpningar. Alla matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Ingen föranmälan behövs.

Om matematikseminariet

Visualisering av mandelbrotmängden
Senast uppdaterad: 2022-04-20