Anette Norberg - chef och OS-medaljör

De flesta känner Anette Norberg som Sveriges mest framgångsrika curlingspelare genom tiderna, med en diger samling guldmedaljer från såväl OS som VM och EM i prisskåpet. Vid sidan av de sportsliga framgångarna har Anette hunnit med såväl matematikstudier som en lång yrkeskarriär inom försäkringsbranschen. Till vardags är hon dessutom chef på Folksam Liv.

– Visst är det tufft att kombinera arbetet med curlingen, men jag har valt det själv och skulle inte vilja ha det ogjort. Allt man verkligen vill går att genomföra. Jag är bra på att slå på eller av. De gånger jag har lite ledigt försöker jag att för en gång skull vara lite ”vanlig” och läsa en bok eller se en film. Det kanske inte är ett liv som passar alla, men jag har som sagt valt att leva såhär.

Anette medger att hon från början inte hade någon klar idé om vad hon ville med sina matematikstudier, utan gick efter det som intresserade henne.

– Jag vet vad mina drivkrafter är och det är att lösa problem, vilket matematik i grunden handlar om. Just den kunskapen har jag haft ohyggligt mycket nytta av på vägen, oavsett vad jag har gjort. Det är ett visst sätt att tänka, ett visst sätt att se på en utmaning man ställs inför. Det får gärna vara komplexa problem som egentligen inte behöver vara matematiska, som när människor är involverade. Det handlar om att fatta det mest logiska beslutet utifrån den information man har. Samtidigt hade jag aldrig velat ha ett jobb där jag bara satt vid ett bord och räknade. Försäkringsbranschen lockade för att den var av social natur med kunder och affärer. Och som chef i en sådan här stor organisation handlar det mycket om att få helheten att fungera och interagera med andra enheter – vi har kontaktytor åt alla håll.

Efter studierna och exjobbet på Skandia fick Anette anställning och blev kvar på företaget i nästan tolv år. Under den tiden jobbade hon som aktuarie med produktutveckling, systemutveckling och var med om att bygga upp Skandias program för tjänstepensioner.

– Det var en spännande tid där vi expanderade från att vara tio personer till 150 på avdelningen. Men jag kände att det var dags att gå vidare mot nya utmaningar, och fick under den perioden mina två barn. Jag började som chefaktuarie på Livia, Nordeas dåvarande försäkringsbolag. Finanskrisen gjorde det jobbet både lärorikt och spännande då vi slet i två års tid för att rädda bolaget.

Nästa utmaning blev Kooperationens pensionskassa som senare införlivades med Folksam.

– Jag följde så att säga med på köpet. Först var jag avdelningschef för aktuarierna och därefter funktionschef. Idag är jag produktansvarig för alla Folksam Liv-produkter. Försäkringsbranschen rekryterar väldigt många matematiker. Vi försöker hålla kontakt med universiteten, för det är en väldigt efterfrågad arbetskraft, så vi vill gärna fånga upp de duktiga direkt från utbildningarna.