Forskarutbildning i matematik

Uppsala universitet har forskare inom många matematiska områden och ett stort internationellt nätverk. Som doktorand i matematik i Uppsala kommer du i kontakt med den mest framstående och moderna matematiska forskningen i världen.

Ansökan och antagning

Vi utlyser doktorandtjänster i februari

Matematiska institutionen brukar utlysa lediga doktorandtjänster i februari varje år, med sista ansökningsdag i slutet av mars. Behörighetskraven och den fullständiga ansökningsproceduren är då alltid angivna i annonsen.

Enstaka tjänster kan dyka upp vid andra tidpunkter

Enstaka tjänster utlyses även vid andra tidpunkter. Vi rekommenderar intresserade studenter att titta regelbundet på matematiska institutionens sida.

Masteruppsatsen viktig vid ansökan

Till din ansökan ska du bifoga masteruppsatsen. Om du inte är klar med din uppsats vid ansökningsfället går det bra att skicka in det senaste utkastet.

Lediga tjänster vid matematiska institutionen

Utbildningen

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier och två års forskning. Därutöver ingår i vanliga fall också ett år av undervisning. En avhandling i matematik brukar bestå av teorem och bevis. 

Aktuella doktorandkurser i matematik

Studieplanen

Varje antagen student får en handledare och en biträdande handledare. Studieplanen består av tre delar: allmän, ämnesinriktad och individuell del. De första två delarna är fastslagna av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, medan den individuella planen upprättas av student och handledare tillsammans.

Allmäna och ämnesinriktade studieplaner finns på Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webbplats

Avlönad anställning

Alla studenter som antas till forskarutbildningen får avlönad anställning som doktorander vid institutionen.

Senast uppdaterad: 2024-01-11