Forskarutbildning

Uppsala universitet har forskare inom många matematiska områden och ett stort internationellt nätverk. Som doktorand i matematik i Uppsala kommer du i kontakt med den mest framstående och moderna matematiska forskningen i världen.

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier och två års forskning. Därutöver ingår i vanliga fall också ett år av undervisning. En avhandling i matematik brukar bestå av teorem och bevis. 

Aktuella doktorandkurser

Ämnen och kontaktpersoner

Matematik: Andreas Strömbergsson
Tillämpad matematik och statistik: Erik Ekström
Studierektor för utbildning på forskarnivå: Stephan Wagner

Läs mer om den matematiska forskningen vid Uppsala universitet

Ansökan och antagning

Matematiska institutionen brukar utlysa lediga doktorandtjänster i februari varje år, med sista ansökningsdag i slutet av mars. Behörighetskraven och den fullständiga ansökningsproceduren är då alltid angivna i annonsen.

Enstaka tjänster utlyses även vid andra tidpunkter. Vi rekommenderar intresserade studenter att titta regelbundet på universitetets eller här på Matematiska institutionens webbplats.

Till din ansökan ska du bifoga masteruppsatsen. Om du inte är klar med din uppsats vid ansökningsfället går det bra att skicka in det senaste utkastet.

under utbildningen

Varje antagen student tilldelas en handledare och en biträdande handledare. Studieplanen består av tre delar: allmän, ämnesinriktad och individuell del. De första två delarna finns på Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webbplats, medan den individuella planen upprättas av student och handledare tillsammans.

Alla studenter som antas till forskarutbildningen får avlönad anställning som doktorander vid institutionen.

Efter utbildningen

Med en doktorsexamen i matematik kan du gå vidare med en forskarkarriär eller skapa ett yrkesliv utanför akademin.

Cecilia har doktorerat i sannolikhetsteori

Tobias har doktorerat i geometri

Senast uppdaterad: 2021-01-22