Doktorandkurser

Doktorandseminariet

Inom forskarutbildningen ger varje student tre seminarier i sitt forskningsområde. Seminarierna äger rum under utbildningens andra, tredje och fjärde år, och ger totalt 6 högskolepoäng.

Aktuella doktorandseminarier vid matematiska institutionen

Essén-Föreläsningar

Dessa föreläsningar presenteras av framstående experter och riktar sig till en allmän publik av doktorander. Doktorander som klarar inlämningsuppgifterna får 3 hp. Föreläsningsserien är uppkallad efter professor Matts Essén (1932-2003), som arbetade vid Uppsala Universitet fram till sin pensionering 1997.

Mer om Essén-föreläsningarna

Hösten 2023

Algebraic groups 7,5 hp

Lärare: Seidon Alsaody och Marion Jeannin

Concentration inequalities and logarithmic Sobolev inequalities 7,5 hp

Lärare: Benny Avelin

Våren 2024

Doktorandkurs i topologi och geometri 7,5 hp

Lärare: Georgios Dimitroglou Rizell

Clifford algebra, spinors and applications in analysis 7,5 hp

Lärare: Douglas Lundholm

Hösten 2024

Doktorandkurs i algebra 7,5 hp

Lärare: Hankyung Ko

Probabilistic combinatorics 7,5 hp

Lärare: Annika Heckel, Fiona Skerman

Operads and their geometric models 5 hp

Lärare: Alex Takeda

Topological defects 5 hp (Period 2+3)

Lärare: Michele del Zotto

Våren 2025

Doktorandkurs i sannolikhetsteori och statistik 7,5 hp

Lärare: Shaobo Jin, Fiona Skerman

Senast uppdaterad: 2023-11-29