Doktorandkurser

Doktorandseminariet

Inom forskarutbildningen ger varje student tre seminarier i sitt forskningsområde. Seminarierna äger rum under utbildningens andra, tredje och fjärde år, och ger totalt 6 högskolepoäng.

Aktuella doktorandseminarier vid matematiska institutionen

Essén-Föreläsningar

Dessa föreläsningar presenteras av framstående experter och riktar sig till en allmän publik av doktorander. Doktorander som klarar inlämningsuppgifterna får 3 hp. Föreläsningsserien är uppkallad efter professor Matts Essén (1932-2003), som arbetade vid Uppsala Universitet fram till sin pensionering 1997.

Mer om Essén-föreläsningarna

Våren 2023

Doktorandkurs i analys 5 hp

Lärare: Anders Karlsson

Average-case complexity and statistical inference 5 hp

Lärare: Fiona Skerman

Hösten 2023

Algebraic groups 7,5 hp

Lärare: Seidon Alsaody och Marion Jeannin

Concentration inequalities and logarithmic Sobolev inequalities 7,5 hp

Lärare: Benny Avelin

Våren 2024

Doktorandkurs i topologi och geometri 7,5 hp

Lärare: Georgios Dimitroglou Rizell

Clifford algebra, geometric algebra, and applications 7,5 hp

Lärare: Douglas Lundholm

Senast uppdaterad: 2023-05-08