Doktorandkurser

Doktorandseminariet

Inom forskarutbildningen ger varje student tre seminarier i sitt forskningsområde. Seminarierna äger rum under utbildningens andra, tredje och fjärde år, och ger totalt 6 högskolepoäng.

Aktuella doktorandseminarier vid matematiska institutionen

Essén-Föreläsningar

Dessa föreläsningar presenteras av framstående experter och riktar sig till en allmän publik av doktorander. Doktorander som klarar inlämningsuppgifterna får 3 hp. Föreläsningsserien är uppkallad efter professor Matts Essén (1932-2003), som arbetade vid Uppsala Universitet fram till sin pensionering 1997.

Nästa Essén-föreläsningar: 5-9 juni 2023, Tuomas Hytönen (Helsingfors)

Tidigare Essén-Föreläsningar:

2020-2022 Inga Essén-föreläsningar på grund av covid-19
2019 Hubert Bray (Duke) Geometry, Black Holes, and Dark Matter: An Introduction
2018 Ioannis Karatzas (Columbia)  Stochastic finance
2017 Jacob Rasmussen (Cambridge)  Knot polynomials and knot homologies
2016 Christian Krattenthaler (Vienna)  The art of bijection
2015 Wilhelm Schlag (Chicago)  An introduction to nonlinear wave equation
2014 Francois Baccelli (Austin)  Stochastic geometry
2013 Alexander Kleshchev (Oregon)  The symmetric group: its combinatorics, representations and applications
2012 Jens Marklof (Bristol)  Emerging applications of homogeneous dynamics: From discrete mathematics to statistical physics

Hösten 2022

Doktorandkurs i sannolikhet och statistik 5 hp

Lärare: Svante Janson

Tensor categories 5 hp

Lärare: Volodymyr Mazorchuk

Våren 2023

Doktorandkurs i analys 5 hp

Lärare: Anders Karlsson

Average-case complexity and statistical inference 5 hp

Lärare: Fiona Skerman

Hösten 2023

Algebraic groups 5 hp

Lärare: Seidon Alsaody och Marion Jeannin

Concentration inequalities and logarithmic Sobolev inequalities 5 hp

Lärare: Benny Avelin

Våren 2024

Doktorandkurs i topologi och geometri 5 hp

Lärare: Georgios Dimitroglou Rizell

Clifford algebra, geometric algebra, and applications 5 hp

Lärare: Douglas Lundholm

Senast uppdaterad: 2022-12-19