Representationsteori för ändligtdimensionella algebror

Kursen ger en introduktion till representationsteori för ändligtdimensionella associativa algebror. Vi kommer att använda ett homologiskt angreppssätt med fokus på Auslander-Reitenteori och funktoriella metoder. Kursen tar också upp praktiska metoder för beräkningar, såsom kogerrepresentationer.

Kontakta Martin Herschend om du vill veta mer om kursen.