Kursplan för Teoretisk statistik

Theoretical Statistics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS033
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp matematik. Inferensteori II.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara principerna för optimal skattning;
 • förklara teorin om det optimala testet, speciellt unbiased och invarianta tester;
 • redogöra för beslutsteori;
 • förklara principerna för asymptotiskt beteende, särskilt av den asymptotiska effektiviteten av statistiska metoder;
 • använda deltametoden, inklusive den funktionella deltametoden;
 • förklara användningen av projektion i statistik speciellt om metoderna för linjär regression och variansanalys.

Innehåll

Maximum likelihood-skattningen, James Stein-skattningen, M-skattningen, optimalitet av F-test, minimax-tester, asymptotiska effektiviteten, LAN-modeller, U-statistik, Hajekprojektion, lineära modeller.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt prov (8 hp) vid kursens slut samt genom inlämningsuppgifter (2 hp) under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020

 • van der Vaart, A. W. Asymptotic Statistics

  Cambridge University Press, 2000

  Obligatorisk

 • Liero, Hannelore; Zwanzig, Silvelyn Introduction to the theory of statistical inference

  Boca Raton, FL: CRC Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk