Kursplan för Economics: Macroeconomic Theory

Economics: Macroeconomic Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE913
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-02-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 09, 2017
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp I nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp i statistik (eller närliggande ämne).
 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 22, 2017

 • Romer, David Advanced macroeconomics

  4 ed.: New York: McGraw-Hill/Irwin, cop. 2012, tr. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk