Kursplan för Economics: Financial Theory

Economics: Financial Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE930
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finansiell matematik A1N, Nationalekonomi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-02-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 09, 2017
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp I nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp i statistik (eller närliggande ämne).
 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten att självständigt kunna analysera problem i finansiell ekonomi.

Innehåll

Kursen ger en fördjupad studie av de kvantitativa aspekterna av finansmarknaderna. Kursen består av följande delar: den moderna portföljvalsteorin (MPT), olika varianter av kapitalmarknadsteorin (CAPM), prissättningsmodeller för aktier och obligationer samt den effektiva marknadsteorin.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 22, 2017

 • Modern portfolio theory and investment analysis Elton, Edwin J.; Gruber, Martin Jay; Brown, Stephen J.; Goetzmann, William N.

  Ninth edition.: Hoboken, NJ: Wiley, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk