Kursplan för Economics: Macroeconomic Theory

Economics: Macroeconomic Theory

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE913
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-10-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 44, 2013
 • Behörighet: Kandidatexamen om 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i nationalekonomi inklusive ett självständigt arbete om minst 10 p/15 hp eller motsvarande. Därutöver krävs 10 p/15 hp i statistik.
 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 29, 2016

 • Romer, David Advanced macroeconomics

  4 ed.: New York: McGraw-Hill/Irwin, cop. 2012, tr. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan