Kandidatprogram i matematik 2020/2021

  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Kandidatprogrammet i matematik i Uppsala passar dig som har ett starkt intresse för matematik. Du får en djupare förståelse för matematiken och lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som finns bakom formlerna. Om du till exempel alltid har undrat varför det är farligt att dela med nollan kommer du här att få reda på svaret.

Matematik har fascinerat människor i alla tider och kan liknas vid ett språk som hjälper oss att förstå vår komplexa värld. Matematiken spelar en central roll inom allt från datavetenskap, modern teknik och naturvetenskap till nyare områden som finansiell matematik,  biostatistik och maskininlärning.

Om programmet

Kandidatprogrammet i matematik omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Vi erbjuder ett brett urval av kurser inom många aktuella matematiska områden och du får en stadig grund att stå på oavsett om du väljer att fortsätta studera eller ge dig ut i arbetslivet. Programmet ger behörighet till flera masterprogram, i bland annat matematik, finansiell matematik, bioinformatik, matematisk statistik, tillämpad beräkningsvetenskap och dataanalys.

Matematik är inte bara vetenskapens språk utan också ett fristående forskningsämne som ständigt expanderar. Sedan nittiotalet har den matematiska forskningen i Uppsala växt och förgrenat sig inom ett stort antal olika fält. Alla lärare på programmet är också aktiva forskare och forskningens mångfald avspeglar sig i ett stort och brett kursutbud. 

Tack vare matematikens allmängiltighet är den användbar inom såväl teknik och naturvetenskap som det samhällsvetenskapliga området. Eftersom datorer blir allt bättre på att hantera stora mängder information behöver de som ska tolka informationen besitta stor matematisk kompetens. Med tanke på att det fortfarande är relativt ovanligt med djupa matematikkunskaper i samhället kommer du som läser matematik på universitetsnivå att få mycket goda möjligheter att arbeta inom många olika branscher. Prognoser talar för att matematisk kompetens kommer att bli ännu mer eftertraktad i framtiden.

Några av de områden där matematik spelar en central roll är försäkringsmatematik, bildanalys, medicinsk forskning, finans, signalbehandling, sökoptimering, kryptering och datavetenskap. Ett annat växande fält är datorstödd bevisföring, där forskare använder programmeringskod för att konstruera matematiska bevis.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med matematik som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Filip An
Från:    Stockholm
Läser:  Termin 6, kandidatprogrammet i matematik, inriktning mot matematisk statistik

Varför valde du den här utbildningen?
– Matematik är ett fantastiskt ämne med en massa fördjupningsområden. Jag ville fördjupa mina mattekunskaper och förstå teorin bakom dagens formler och modeller – då passade kandidatprogrammet i matematik perfekt. Spetskompetensen efter utbildningen möjliggör jobb i princip vilken bransch jag vill då efterfrågan på matematiker är hög (och kommer vara det i framtiden enligt Sacos framtidsprognos).

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är riktigt roligt eftersom man får läsa det man gillar mest. Att plugga på universitet ger mycket frihet men är tidskrävande. Man får god inblick i möjliga framtida jobb. Universitetet anordnar karriärdagar där företag berättar varför de söker din kompetens och vad du kan göra för dem. På matematiska institutionens karriärdag brukar alumner (före detta matematikstudenter) berätta vad de gör idag och vilka kunskaper de använder i arbetslivet – en god chans till nätverkande.

– Lärarna är vänliga och hjälpsamma och väldigt kompetenta varför jag känner mig trygg i mitt val. Studievägledaren har mycket bra information angående programmet så vid minsta fundering är det bara att fråga.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Jag valde just Uppsala universitet eftersom programmet ger en mycket bra bas i matematik och matematisk statistik men också friheten att läsa andra ämnen, exempelvis datavetenskap och nationalekonomi. Matematiska institutionen är också väldigt starkt anknuten till forskning vilket lockar kompetenta lärare som höjer kvaliteten på utbildningen.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag börjar med föreläsningar och/eller räkneövningar på förmiddagen som slutar på eftermiddagen. Därefter har jag det ganska fritt men brukar sitta och räkna tills jag förstår teorin. Det är också viktigt att göra något annat så jag brukar träna för att rensa hjärnan, koppla av samt umgås med vänner.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Man lär sig förstå teorin på riktigt och varför den är så viktig. Man lär sig att tänka kritiskt och får en god analytisk förmåga för att kunna lösa matematiska problem. Det är en ganska skön atmosfär i klassen där alla är trevliga och vänliga.

Hur upplevde du första tentan?
– Det var lite nervöst när jag skulle skriva den, men eftersom jag förberett mig så släppte nervositeten ganska snabbt. Tentorna brukar (oftast) likna föregående års så det finns mycket material att läsa på till tentan så man slipper vara så nervös.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Målet med min utbildning är att få en djupare teori inom matematik och matematisk statistik. Efter utbildningen tänkte jag läsa masterprogrammet i tillämpad matematik och statistik på Uppsala universitet och därefter söka mig mot finans- och försäkringsmarknaden.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Uppsala universitet är nordens äldsta med många traditioner som lever vidare. Det är ett rikt och aktivt studentliv med många sittningar och aktiviteter man kan vara med på för att lära känna nya kompisar, eller helt enkelt bara ha kul!. Mitt bästa minne är från Uplands nation där eventet ”Poplands” hålls en gång per termin – en heldagsfest med grym musik och skön atmosfär!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Fyrisån som rinner genom centrum! En mycket fin och vacker plats att sitta vid en varm och solig dag.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg.

Vad gör du om 5 år?
– Drömmen är att bli aktuarie då jag får stor nytta av utbildningen i arbetslivet. Som aktuarie får man kombinera matematik med ekonomi och juridik vilket jag tror är extremt roligt, men även utmanande!

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under de första två åren får du en god matematisk grund. Du lär dig bland annat om oändligheten och hur du kan räkna med tal i flera dimensioner. Du får även baskunskaper i programmering och beräkningsvetenskap och lär dig att lösa svåra matematiska problem med dator. Det tredje året har ett friare upplägg som ger dig möjlighet att läsa fördjupningskurser efter intresse.

Du kan välja att fördjupa dig i olika typer av matematisk teori eller att använda matematik för att lösa konkreta problem. Ett exempel på matematisk teori som också har konkreta tillämpningar är dynamiska system. De är mycket intressanta som forskningsämne, samtidigt som de är användbara inom allt från väderprognoser till sociologisk forskning.

Kurser inom programmet

År 1
Matematik, 60 hp (varav 5 hp i beräkningsvetenskap)
Extra fördjupningskurser i matematik

År 2
Matematik, 45 hp (varav 15 hp matematisk statistik)
Data- och beräkningsvetenskap, 15 hp

År 3
Valfria kurser i matematik och andra ämnen (till exempel algebraiska strukturer, logik, differentialgeometri, regressionsanalys, tillämpad matematik, beräkningsvetenskap, databasteknik, matematikens historia, finansiell matematik), 45 hp
Examensarbete i matematik, 15 hp

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen sker dels i stora föreläsningar där läraren går igenom och förklarar teori, dels i lektioner där du löser övningsuppgifter och får tillfälle till diskussion och frågor. Det är vanligt med inlämningsuppgifter, oftast frivilliga som ger bonus till tentamen. På datakurserna är det vanligt med obligatoriska programmeringsuppgifter. Under tredje året gör du ett självständigt examensarbete.

Studera utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att åka på utbyte till en mängd universitet över hela världen. Matematiska institutionen har dessutom utbytesavtal med ett antal universitet som är särskilt bra på matematik, i länder som Frankrike, Tyskland och Irland.

Karriär

Beroende på vad du valt att rikta in dig på i din kandidatutbildning är du redan attraktiv på arbetsmarknaden och kan välja att börja arbeta. De flesta studenter som tar kandidatexamen i matematik i Uppsala läser vidare på något masterprogram. Tack vare att matematiken är användbar inom många områden ger en kandidatexamen i matematik behörighet till ett stort antal masterprogram, både i Sverige och i övriga Europa. Beroende på vad du läst i din kandidatexamen kan du vara behörig till följande masterprogram som ges vid Uppsala universitet:

Majoriteten av dem som tar en masterexamen i matematik väljer att jobba utanför universitetsvärlden, medan en mindre andel fortsätter till doktorandstudier och satsar på en forskarkarriär. 

Om du inte vet vad matematiker jobbar med beror det förmodligen på att de flesta matematiker i arbetslivet har andra titlar, till exempel aktuarie, analytiker, data scientist, chef, IT-specialist. Bland dem som väljer arbetsmarknaden utanför universitetet är det vanligaste yrket aktuarie vilket är en försäkringsmatematiker som räknar på försäkringsprodukter utifrån ett riskperspektiv.

Vidare arbetar många som olika typer av analytiker, till exempel finansanalytiker, riskanalytiker, kvantitativ riskanalytiker, business analyst, technical business analyst. En annan titel som förekommer bland våra alumner är technical support engineer. Ett relativt nytt yrke som börjar bli vanligare är data scientist. Det finns även många som arbetar med signalbehandling, systemutveckling, statistik och biostatistik.

Våra alumner finns inom organisationer som Spp, Swedbank, Scandia liv, Statistiska centralbyrån, AstraZeneca, Elekta, Uppsala Clinical Research, Regionalt cancercentrum, Max Matthiessen, Prover, Försvaret, First Derivatives, Accenture, Combient, IMINT Image Intelligence, Göteborg Energi och många fler.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Kandidatprogram i matematik

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1400 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4 eller Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@math.uu.se

018-471 32 03

Matematiska institutionen

Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7

Box 480, 751 06 UPPSALA