Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Matematik (Mathematics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TMA2M
 • Inriktningskod: MATE
 • Fastställd: 2011-11-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2020/258
 • Studieplanen gäller från: HT 2021
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Kurserna 1MA038 och 1MA196 ges udda år.
Kurserna 1MA531, 1MA217 och 1MS033 ges jämna år.

Termin 2

Kurserna 1MS038, 1MA567, 1MA259 och 1MA276 ges udda år.
Kurserna 1MS030, 1MA056 och 1MA197 ges jämna år.

Den som avser att avlägga magisterexamen ska välja kursen Examensarbete D.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Studenten har också tillgång till:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

 • Senaste studieplan för inriktningen Matematik (giltig från HT 2021)