Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Finansiell matematik (Financial Mathematics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TMA2M
 • Inriktningskod: FINM
 • Fastställd: 2009-05-06
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2011-11-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2011/90
 • Studieplanen gäller från: HT 2012
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för inriktningen Finansiell matematik (giltig från HT 2012)

Termin 1

Termin 2

Kurser om sammanlagt 20 hp bland följande kurser eller valfria kurser i nationalekonomi.

Den som avser att avlägga magisterexamen ska inom ramen för 20 hp valbara kurser välja kursen Examensarbete D nedan.

Termin 3

Termin 4