Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Matematik (Mathematics)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TMA2M
  • Inriktningskod: MATE
  • Fastställd: 2011-11-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2011/90
  • Studieplanen gäller från: HT 2012
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Matematik (giltig från HT 2012)

Termin 1

Det ges även möjlighet att läsa följande kurser i Tillämpad matematik

Termin 2

Vårterminen 2013 ges de ovanstående tre kurserna. Vårterminen 2014 ges i stället Stokastiska processer samt följande två kurser.

Det ges även möjlighet att läsa följande kurs i Matematisk biologi

Den som avser att avlägga magisterexamen ska välja kursen Examensarbete D.

Termin 3

Höstterminen 2012 ges de ovanstående tre kurserna. Höstterminen 2013 ges i stället kurser i Riemanngeometri och Validerad numerik samt följande kurs i Analytiska funktioner.

Följande kurser ges både 2012 och 2013.

Förutom kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningaranas kursutbud och från andra masterprogram.

Termin 4