Studievägledare och kursadministration

Studievägledarna svarar på frågor som gäller kursinnehåll, studieval, tillgodoräknanden, utbytesstudier, studieuppehåll, studieavbrott, examensarbete, antagning till senare del av program och karriär.

Matematiska institutionens kursadministration besvarar frågor om registrering, tentamen och scheman.

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheten att arbeta med matematik är stor i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är eftertraktade i många organisationer. Enligt Sacos senaste prognos har matematiker en god arbetsmarknad även i framtiden.

Karriärstöd för matematiker

Två matematiker står framför en vit tavla och diskuterar

Matematiska föreningen

En illustration av möbusbandet

Matematiska föreningen har funnits i över 125 år och arbetar för att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller två möten per år där deltagarna bjuds på populärvetenskapliga föredrag och fika. Ett annat uppskattat moment är utdelning av priser för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik. Alla studenter är välkomna att delta på mötena. 

Senast uppdaterad: 2022-05-11