Stöd och service för studenter vid matematiska institutionen

Studenter står i kön till servicedisken på Ångströmlaboratoriet

Om du inte hittar svaren på webben är du välkommen att kontakta oss.

Studievägledare och studieadministration

Studievägledarna svarar på frågor som gäller kursinnehåll, studieval, tillgodoräknanden, utbytesstudier, studieuppehåll, studieavbrott, examensarbete, antagning till senare del av program och karriär.

Matematiska institutionens kursadministratörer besvarar frågor om registrering, tentamen och scheman.

Studera matematik utomlands

Studenter åker båt i en kanal i Leiden

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet till utlandsstudier. Utöver universitetets avtal har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Japan.

Ansök om utlandsstudier

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheten att arbeta med matematik är stor i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är eftertraktade i många organisationer. Enligt Sacos senaste prognos har matematiker en god arbetsmarknad även i framtiden.

Karriärstöd för matematiker

Två matematiker står framför en vit tavla och diskuterar

Hur är det att forska i matematik?

Forskaren Anna Sakovich står framför en tavla och förklarar ett matematiskt fenomen

Har ni inte räknat ut alla talen? Det är en fråga som matematikforskare ofta får. Hur det går till att forska i matematik är inte bekant för många.

Läs intervjuer med matematikforskare

Matematikseminariet

På matematikseminariet har du möjlighet att ta del av pågående forskning, populärvetenskapliga föredrag och matematiktillämpningar. Alla matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Ingen föranmälan behövs.

Om matematikseminariet

En visualisering av mandelbrotmängden

Matematiska föreningen

En illustration av möbusbandet

Matematiska föreningen har funnits i över 125 år och arbetar för att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller två möten per år där deltagarna bjuds på populärvetenskapliga föredrag och fika. Ett annat uppskattat moment är utdelning av priser för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik. Alla studenter är välkomna att delta på mötena. 

Senast uppdaterad: 2021-02-24