Student

Denna sida riktar sig till nuvarande studenter. Om du är nyfiken på matematikutbildningar hittar du information på våra utbildningssidor.

Stöd och service

Om du inte hittar svaren på webben är du välkommen att kontakta oss.

Studievägledaren svarar på frågor som gäller kursinnehåll, studieval, tillgodoräknanden, utbytesstudier, studieuppehåll, studieavbrott, examensarbete, antagning till senare del av program och karriär.

Matematiska institutionens kursadministratörer besvarar frågor om registrering, tentamen och scheman.

Vad jobbar matematiker med?

Möjligheten att arbeta med matematik är stor i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är eftertraktade i många olika organisationer. Enligt Sacos senaste prognos har matematiker en god arbetsmarknad även i framtiden.

Karriärmöjligheter

Hur är det att forska i matematik?

Har ni inte räknat ut alla talen? Det är en fråga som matematikforskare ofta får. Hur det går till att forska i matematik är inte bekant för många. Läs intervjuer med matematikforskare som berättar vad de gör och hur de tänker kring matematik.

Studera matematik utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet till utlandsstudier. Utöver universitetets avtal har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Irland och Japan. Bilden tagen under introduktionsveckan vid universitetet i Leiden.

Läs mer

Matematikstudenten Julia Landströms blogg om en utbytestermin i Leiden 
Tredjeårsstudenten Olle Eriksson åkte till Paris 
Masterstudenten Johannes Krohn åkte till Dublin 

Lika villkor

Matematiska institutionens likavillkorsgrupp arbetar förebyggande med att främja jämställdhet och lika villkor.

Bilden föreställer matematikern Sofia (Sonja) Kovalevsky som år 1884 blev den första kvinnliga professorn i Sverige. 

Sonja Kovalevsky – den första kvinnliga matematikprofessorn i Sverige

Matematikseminariet

matematikseminariet har du möjlighet att ta del av pågående forskning, populärvetenskapliga föredrag och matematiktillämpningar. Alla matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Ingen föranmälan behövs.

Matematiska föreningen

Matematiska föreningen har funnits i över 125 år och arbetar för att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller två möten per år där deltagarna bjuds på populärvetenskapliga föredrag och fika. Ett annat uppskattat moment är utdelning av priser för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik. Alla studenter är välkomna att delta på mötena. 

Kvinnligt nätverk

Matematiska institutionen har ett nätverk för kvinnliga studenter. Nätverket träffas några gånger per termin. Alla kvinnliga studenter på matematikprogrammen får inbjudan via mejl. För mer information om nätverket kontakta Linnéa Gyllingberg.