Karriärstöd för matematiker

Matematikkunskaper är nödvändiga i alla branscher där stora mängder av information behöver bearbetas. Om du inte vet vad matematiker jobbar med beror det på att matematiker i yrkeslivet ofta har andra titlar. Visste du till exempel att det finns matematiker som arbetar med medicinsk forskning?  

Vanliga matematikeryrken

De flesta studenter som tar kandidatexamen i matematik i Uppsala läser vidare på något masterprogram. En kandidatexamen i matematik ger behörighet till ett stort antal masterprogram, både i Sverige och i övriga Europa. Majoriteten av dem som tar en masterexamen i matematik väljer att jobba utanför akademin, medan en mindre andel fortsätter till doktorandstudier och satsar på en forskarkarriär. 

Bland dem som väljer arbetsmarknaden utanför universitetet är det vanligaste yrkena aktuarie och data scientist. Vidare arbetar många som olika typer av analytiker, t.ex. finansanalytiker, riskanalytiker, kvantitativ riskanalytiker, dataanalytiker, business analyst, technical business analyst. Det finns även många som arbetar med signalbehandling, systemutveckling, statistik och biostatistik.

Se lista över yrkestitlar för våra alumner (pdf) (listan är förstås inte komplett men omfattar över 200 alumner)

Var arbetar de som har läst matematik i Uppsala?

Merparten av våra tidigare studenter (alumner) jobbar inom något av följande områden:

  • Finans
  • Försäkring
  • Data/IT
  • Medicin och hälsa
  • Handel och marknadsföring
  • Säkerhet och försvar
  • Utbildning
  • Akademi/Forskning
  • Teknikindustri
  • Spelbolag

De jobbar inom organisationer som Länsförsäkringar, SPP, SDS Life Science, Uppsala Monitoring Centre, Swedbank, SEB, Handelsbanken, Statistiska centralbyrån, Uppsala Clinical Research, Regionalt cancercentrum, Combient Mix, Svensk Exportkredit, Max Matthiessen Group, Ray Search Laboratories, Qliro, Anticimex, Zettle (PayPal) och många andra.

Om du har avklarat en kurs i matematik hos oss så är du en alumn och därmed välkommen att gå med i LinkedIn-gruppen "Uppsala University's Math Alumni" där du kan se vart de andra gruppmedlemmarna jobbar.

Se filmen där tre av våra alumner berättar lite om sina jobb:

Karriärdag för matematiker

Matematiska institutionen arrangerar en karriärdag för matematikstudenter en gång per år. Under larriärdagen får studenterna möjlighet att träffa alumner, höra om deras arbete och ställa frågor. Alla som går på kandidat- och masterprogrammet i matematik får inbjudan till evenemanget via e-post. Andra intresserade är också välkomna i mån av plats.

Kommande karriärdag äger rum den 17 april 2024.

Om du är intresserad av hur dagen är upplagd kan du titta på tidigare års program:

Karriärtips

Om du vill hitta ett arbete som passar just dig behöver du vara aktiv och kartlägga arbetsmarknaden.

LinkedIn är ett bra verktyg

Om du söker på de yrkestitlar som matematiker har hittar du relevanta företag. På så sätt kan du få ihop en lista över företag som kan vara intressanta. Gå in på företagens webbplatser och se om deras verksamhet kan vara intressant för dig. Gå med i LinkedIn-gruppen för de som studerar eller har studerat matematik vid Uppsala universitet

Våga fråga

Om du hittar någon som arbetar inom ett område som intresserar dig är det en bra idé att ta reda på mer om yrket. Kontakta personen, berätta att du läser matematik och är intresserad av personens yrke. Be sedan om att få boka in ett möte. Var tydlig med att mötets syfte är att du vill veta mer om det aktuella yrket. Sannolikheten är stor att personen tycker att det är roligt att berätta om sitt arbete. Förbered dig inför mötet och ställ så många frågor som möjligt om yrket och vägen dit. På det sättet får du både en uppfattning om yrket passar dig och en värdefull kontakt på ett företag. 

Gör examensarbete på företag

Ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden är att göra examensarbete på ett företag. Du kan hitta externt examensarbete på flera sätt:

Berätta om din kompetens

Om du känner osäkerhet inför att ge dig ut i arbetslivet kan det hjälpa att tänka att du är med och skapar arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är inte ett färdigt paket där du ska försöka att passa in, utan en dynamisk värld som du kan påverka med din kreativitet och din kompetens. Även om det kanske kan kännas svårt att se det när du fortfarande är student har du faktiskt en hel del färdigheter som du har utvecklat under din utbildning och en mängd andra kompetenser som alla tillsammans gör dig unik. 

Om du vill ha tips om hur du berättar om din kompetens erbjuder universitetet föreläsningar och workshops. Se sidorna UU Karriär.

Annan karriärinformation

Karriärsidor hos fakulteten för teknik och naturvetenskap 

Fackföreningen Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för naturvetare och matematiker 

Magasinet Finansliv har information om arbeten i finansbranschen

Senast uppdaterad: 2024-02-21