Karriärdag för matematiker, 19 april 2018

När: Torsdagen den 19 april

Var: Ångströmlaboratoriet, sal 80101

Program

8.45-9.10 Introduktion

9.10-9.45 Love Forsberg, digital radio algorithm design engineer, Ericsson

9.45-10.00 Fika

10.15-10.50 Owen McMeel och Colin Courtney, First derivatives

10.55-11.30 Kristoffer Fürst, VD, Limina

11.30-11.35 Information

11.35-12.45 Gemensam lunch

12.45-13.20 Ding Ding, data scientist, Nets

13.25-14.00 Rikard Molander, analytiker, Kairos future

14.00-14.30 Fika

14.30-15.05 Hanna Scherp, chefsaktuarie, Movestic livförsäkring AB

15.10-15.25 Avslutning

Senast uppdaterad: 2023-11-24