Karriärdag för matematiker, 1 oktober 2019

När: Tisdagen den 1 oktober

Var: Polacksbacken (ITC). Före lunch: sal 2247. Efter lunch: sal 1111.

PROGRAM

09.00–09.15 Introduktion

09.15–10.00 Marta Leniec, Lead Data Scientist, Swedbank

10.00–10.15 Fika

10.15–11.00 Jan-Erik Gustavsson, Vice President Strategy & Technology, Combient

11.00–11.45 Erik Melin, Development Engineer, COMSOL

11.45–13.15 Gemensam lunch

13.15–14.00 Hans Garmo, statistiker, Regionalt cancercentrum

14.15–15.00 Natalia Zabzina, matematik- och programmeringslärare, Uppsala kommun

15.00–15.30 Fika

Senast uppdaterad: 2022-03-29