Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, matematik – antagen på våren

Programmets inledande kurser

Period 3

Baskurs i matematik 5 hp
Linjär algebra och geometri I 5 hp

Period 4

Matematikens historia 10 hp

Period 3–4

Envariabelanalys, 10 hp

Kurser termin 2

Period 1

Sannolikhet och statistik 5 hp

Period 2

Linjär algebra II 5 hp (obligatorisk)
Algebra I 5 hp

Period 1–2

Introduktionskurs till matematikstudier, ämneslärare 5 hp
Flervariabelanalys 10 hp (obligatorisk)

Kurser termin 3

Period 3

Matematikdidaktik 10 hp (obligatorisk, ges vid EDU) samt en kurs om 5 hp, till exempel:

Algebra II 5 hp
Kombinatorik 5 hp
Linjär algebra III 5 hp
Programmeringsteknik I 5 hp 
Matematikprojekt med LaTeX 5 hp hp (period 3-4)
Specialkurs i matematik II 5 hp (period 3-4)

Period 4

Självständigt arbete i matematikdidaktik I 15 hp alternativt kurser om 15 hp, till exempel:

Elementär talteori 5 hp
Grundläggande topologi 5 hp
Logik och bevisteknik 5 hp
Ordinära differentialekvationer I 5 hp

För att ta ut en kandidatexamen i matematik inom ramen för din ämneslärarutbildning måste du göra Examensarbete C i matematik. Kontakta ansvarig för lärarprogrammet Veronica Crispin Quiñonez.

Mer information om Examensarbete C i matematik 15 hp

Kurser termin 4

Utbildningsvetenskaplig kärna. Se programstruktur nedan.

Kurser termin 9, gäller alla studenter

Ges både på våren och på hösten:

VFU III, matematik
VFU III, andra ämnet
15 hp kärnkurser

Kurser termin 10, gäller studenter med matematik som huvudämne

Ges endast på våren:

Självständigt arbete II i matematikdidaktik, gymnasielärare 15 hp (ges vid EDU)​Fördjupningskurs i matematik och matematikdidaktik, 15 hp

PROGRAMMETS STRUKTUR

Senast uppdaterad: 2021-07-02