Ämneslärarprogrammets struktur från hösten 2018

En översikt av ämneslärarprogrammets struktur för studenter som påbörjat programmet tidigast hösten 2018:

Termin 1

Ämne 1 (1-30 hp) 30 hp

Termin 2

Ämne 1 (31-60 hp) 30 hp

Termin 3/4

Utbildningens framväxt och villkor 7,5 hp

Ledarskap 7,5 hp

VFU I 7,5 hp

Lärande och utveckling 7,5 hp

Termin 4/3

Ämne 1 (61-90 hp) 30 hp

Termin 5

Ämne 2 (1-30 hp) 30 hp

Termin 6

Ämne 2 (31-60 hp) 30 hp

Termin 7

Specialpedagogik 7,5 hp

VFU II 7,5 hp

Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp

Läroplansteori och didaktik 7,5 hp

Termin 8

Ämne 2 (61-90 hp) 30 hp

Termin 9

Bedömning och betygssättning 7,5

Utvecklings- och utvärderingsarbete 7,5 hp

VFU III ämne 1 7,5 hp parallellt med VFU III ämne 2 7,5 hp

termin 10

Ämnesfördjupning (91-120 hp) ämne 1 eller ämne 2 30 hp

Termin 11

Ämnesfördjupning (91-120 hp) vid ämneskombination svenska-samhällskunskap

Senast uppdaterad: 2021-04-16