Ämneslärarprogrammets struktur med start före hösten 2018

Termin 1

Ämne 1 (1-30 hp) 30 hp

Termin 2

Ämne 1 (31-60 hp) 30 hp

Termin 3

Ledarskap 10 hp

Specialpedagogik 5 hp

VFU 1-K 5 hp

Utbildningens framväxt och villkor 10 hp

Termin 4

Ämne 1 (61-90 hp) 30 hp

Termin 5

Ämne 2 (1-30 hp) 30 hp

Termin 6

Ämne 2 (31-60 hp) 30 hp

Termin 7

VFU 2-Ä 2 gånger 7,5 hp

Lärande och utveckling 10 hp

Mångfald och lärande 5 hp

Termin 8

Ämne 2 (61-90 hp) 30 hp

Termin 9

Läroplansteori och didaktik 10 hp

Bedömning och utvärdering 10 hp

VFU 3-K 10 hp

Termin 10

Ämnesfördjupning i ämne 1 eller 2 (91-120 hp) 30 hp

Termin 11

Ämnesfördjupning 2 (91-120 hp) 30 hp, gäller ämneskombinationen svenska-samhällskunskap. 

Senast uppdaterad: 2021-04-01