Matematikseminariet

Fraktal

Matematikseminariet är en seminarieserie för studenter i alla årskurser i matematik. Även andra matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Alla föreläsningar är populärvetenskapliga.

På höstens seminarier fokuserar vi på inledande insikter i ämnet matematik. Vårens seminarier belyser pågående matematisk forskning.

Kontakt för matematikseminariet: Martin Herschend 

Tidigare matematikseminarier

Kommande matematikseminarier hösten 2022

Onsdag 21 september: Julian Külshammer

Tid: 15:15

Plats: Häggsalen (Å10132).

Om parenteser, binärträd, och trianguleringar

Att räkna (konkreta eller abstrakta) objekt är en av de mest grundläggande former av matematik. I seminariet kommer vi att upptäcka hur att räkna parentesuttryck, binärträd, eller trianguleringar av polygon leder till samma talsekvens. Denna talsekvens är den förmodligen mest allmänt förekommande talsekvensen i matematik, men vanligtvist ser man den inte i skolan. Jag kommer att avsluta seminariet med att prata om ett speciellt sätt att visa algebraiska identiteter utan att använda formler - bijektiva bevis.

Senast uppdaterad: 2022-09-14