Matematiska föreningen i Uppsala

Matematiska föreningen har som syfte att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller årligen två möten med föredrag och fika. På mötena delas dessutom priser ut för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik.

Årsmöte maj 2022

Matematiska föreningens årsmöte äger rum torsdagen den 19:e maj kl. 17:20 i Polhemsalen (10134). Under mötet utses först föreningens styrelse, sedan kommer Vanessa Miemietz (University of East Anglia) att ge en gästföreläsning:

Titel: Knots and diagrams

Abstrakt: I will explain diagram algebras on the example of the Temperley-Lieb algebra and how this can be used to compute an important knot invariant, the Jones polynomial.

Både föreläsningen och mötet kommer att hållas på engelska. Mötet avslutas med en prisutdelningsceremoni.

Föreningen vill även tacka alla lärare som har hjälpt till med att nominera studenter!

Studentseminariet

Matematiska föreningen organiserar under läsåret 2021/2022 seminarier för matematikintresserade studenter.

Tid och plats

Vårterminens seminarier kommer att ges varje tisdag, mellan klockan 17.20 och 19.20, i rum Å80115. Första seminariet äger rum den 1:a februari.

Obs: seminarierna tar ett uppehåll under vecka 11. Seminarieserien om sporadiska grupper fortsätter jämna veckor från och med v.12. Seminarieserien om kvantmekanikens matematiska grunder fortsätter udda veckor från och med v.13.

Obs: seminarium 19/4 är inställt.

Ämne

Dessa kommer att hållas som två seminarieserier, en om kvantmekanikens matematiska grunder (jämna veckor till och med v.10) som kommer att ges av Anders Israelsson, och en om sporadiska grupper (udda veckor till och med v.9) som kommer att ges av Darius Dramburg.

Om seminarierna

Seminarierna ger ett tillfälle för deltagarna att utveckla sin matematiska kompetens i en miljö som är något annorlunda jämfört med till exempel de flesta matematikkurser: en av de större skillnaderna är att det inte finns någon strikt kursplan eller examination. Dessutom är innehållet något mer specialiserat.

Det matematiska innehållet riktas främst till andra, tredje och fjärde årets matematikstudenter, därmed är det inte lika tillgängligt som till exempel föredragen som hålls under föreningens höst- och årsmöten, men alla som är intresserade är välkomna att delta.

Registrering

Deltagare registreras genom att kontakta mateusz.stroinski@math.uu.se . Även frågor kan skickas till samma mejladress.

Food for thought

Den 5:e april mellan kl 12:00-13:00 kommer vi hålla lunchevenemanget "Food for thought" - vi bjuder på gratis lunch och matematiska utmaningar med grymma priser! Om du är intresserad, anmäl dig via följande länk: anmälan till lunchevenemanget , senast den 30:e mars. Antalet platser är begränsat till 40 stycken, anmäl dig därför så fort du kan!

Puzzles with prizes

Matematiska föreningen medverkar vid "Puzzles with prizes". Vi uppmuntrar alla att delta!

Kort historik

Matematiska föreningen är sedan mer än 125 år en självständig förening. Tidigare hette föreningen Fysisk-matematiska föreningen och hade till uppgift att främja såväl matematik, fysik som astronomi.

Redan våren 1853 bildades "Naturvetenskapliga studentsällskapet i Upsala" för matematik, fysik, kemi, geologi, botanik och zoologi. 1871 blev sektionen för matematik och fysik en självständig förening med namnet Fysisk-matematiska föreningen.

1887 bildades Fysiska sällskapet, som är att betrakta som en utbrytning ur Fysisk-matematiska föreningen. Detta fick till följd att föreningen den 4 april 1889 beslöt att ändra sitt namn till Matematiska föreningen och dessutom ändra sina stadgar.

Vid en genomläsning av de mycket detaljerade terminsberättelserna från denna tid framgår att föreningens verksamhet var omfattande och måste ha haft stor betydelse för matematiken i Uppsala. Referenterna och andra höll cirka sex föredrag per termin om de senaste resultaten inom den matematiska forskningen. Vidare förvaltade föreningen en lånekassa på 850 kronor, ur vilken behövande matematiker kunde få låna på revers.

Då behovet av specialiserade föredrag numer är väl tillgodosett har föreningen under de senaste årtiondena ordnat föredrag av mer populärvetenskaplig karaktär.

Arkiv

Här har vi samlat diverse material från förr i tiden. Materialet innehåller digitaliserade mötesprotokoll, bilder från en sammankomst vid Flustret, ett nummer av Acta Matematica och även manusskriptet till ett spex. Orginalprotokollen finns att beskåda på Carolina Rediviva. Matematiska föreningen tackar Anders Källström, tidigare verksam vid Uppsala universitet, som har sammanställt materialet och delat med sig av det.

Senast uppdaterad: 2022-05-09