Omexamination på kurser som inte längre ges

Vad gäller för kurser som inte längre ges

Ur Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor: ”I kurser som upphört eller genomgått större förändringar ska minst tre tentamenstillfällen ges under en tidsperiod som bör omfatta minst tre terminer. Student ansvarar själv för att uppdatera sig om förändringar i kursinnehåll. Dock ska institutionen vara behjälplig med sådan information.”

LISTA ÖVER kurser som inte längre ges

Algebraisk talteori 5 hp

Analys i flera variabler 7,5 hp

 • Kurskod: 1MA713
 • Kontaktperson: Magnus Jacobsson
 • Kurs att tentera: Flervariabelanalys, allmän kurs 5 hp med kurskod 1MA017

Diskret matematik: Automatateori och formella språk 4,5 hp

 • Kurskod: 1MA702
 • Kontaktperson: Vera Koponen
 • Kurs att tentera: Automatateori 5 hp med kurskod 1MA009

Diskret matematik 5 hp

Diskret matematik: Algebraiska strukturer  6 hp

Envariabelanalys 9 hp

 • Kurskod: 1MA710
 • Kontaktperson: Wolfgang Staubach
 • Kurs att tentera: Envariabelanalys 10 hp med kurskod 1MA013

Envariabelanalys 10 hp

Euklidisk geometri 5 hp

Flerdimensionell analys 9 hp

 • Kurskod: 1MA520
 • Kontaktperson: Magnus Jacobsson
 • Kurs att tentera: Flervariabelanalys 10 hp med kurskod 1MA016

Fouriermetoder 4,5 hp

 • Kurskod: 1MA704
 • Kontaktperson: Jörgen Östensson
 • Kurs att tentera: Transformmetoder 5 hp med kurskod 1MA034

Grundläggande algebra 4,5 hp

 • Kurskod: 1MA721
 • Kontaktperson: Jörgen Östensson
 • Kurs att tentera: Algebra och geometri 5 hp med kurskod 1MA090

Komplex analys 4,5 hp

 • Kurskod: 1MA707
 • Kontaktperson: Maciej Klimek
 • Kurs att tentera: Komplex analys 5 hp med kurskod 1MA021

Komplex analys, allmän kurs 5 hp

Linjär algebra 4,5 hp

 • Kurskod: 1MA722
 • Kontaktperson: Martin Herschend
 • Kurs att tentera: Linjär algebra II 5 hp med kurskod 1MA024

Geometri 5 hp

Matematisk biologi 5 hp

Matematisk statistik 4,5 hp

 • Kurskod: 1MS701
 • Kontaktperson: Rolf Larsson
 • Kurs att tentera: Sannolikhet och statistik 5 hp med kurskod 1MS005

Matematisk statistik 7,5 hp

 • Kurskod: 1TS110
 • Kontaktperson: Rolf Larsson
 • Kurs att tentera: Sannolikhet och statistik 5 hp med kurskod 1MS005
 • Observera att endast göra tentamen ovan ger maximalt betyg 3
 • Kompletterande uppgift för möjligheten till betyg 4 och 5: statistiska test 

Regressions- och variansanalys 10 hp

Sannolikhetsteori och statistik 6 hp

 • Kurskod: 1MS702
 • Kontaktperson: Rolf Larsson
 • Kurs att tentera: Sannolikhet och statistik 5 hp med kurskod 1MS005
 • Observera att endast göra tentamen ovan ger maximalt betyg 3
 • Kompletterande uppgift för möjligheten till betyg 4 och 5: statistiska test eller Poissonprocess

Sannolikhetslära och statistik 7,5 hp

 • Kurskod: 1MS707
 • Kontaktperson: Rolf Larsson
 • Kurs att tentera: Sannolikhet och statistik 5 hp med kurskod 1MS005
 • Observera att endast göra tentamen ovan ger maximalt betyg 3
 • Kompletterande uppgift för möjligheten till betyg 4 och 5: statistiska test 

Stokastisk modellering 4,5 hp

Tillämpad statistik 5 hp

Tillämpad matematik 10 hp

Transformmetoder 5 hp

 • Kurskod: 1MA185
 • Kontaktperson: Jörgen Östensson
 • Kurs att tentera: Transformmetoder 5 hp med kurskod 1MA034
 • Observera att den nya kursen innehåller moment som inte ingår i den gamla.

Transformmetoder 7,5 hp

 • Kurskod: 1MA705
 • Kontaktperson: Jörgen Östensson
 • Kurs att tentera: Transformmetoder 5 hp med kurskod 1MA034
 • Kompletterande uppgifter 2,5 hp efter tentamen.

Så gör du

Om du vill tentera en kurs som inte ges längre ska du:

 • Kontakta den lärare som står som kontaktperson i listan över kurser som inte ges längre ovan. Skriv till läraren att du vill tentera den gamla kursen och fråga vilka uppgifter du ska lösa på tentan i den nya kursen och vilka hjälpmedel som är tillåtna. 
 • Anmäl dig till tentan (se sidan för tentamensinformation). Se även information om eventuell omregistrering nedan.
 • På försättsbladet till tentan ska du ange att du vill tentera en kurs som inte ges längre (ange gammal kurskod och kursnamn).

Information om eventuell omregistrering

Du behöver inte vara registrerad på den nya kursen för att kunna skriva tentan. Du kan däremot behöva omregistrera dig för att komma åt tentamensanmälan och kursen i Studium. 

Kontakt och mer information

Kontakta kursadministrationen om du behöver hjälp med eventuell omregistrering eller om du har några frågor om informationen på denna sida.

Senast uppdaterad: 2021-11-03