Studievägledare i matematik

Vill du läsa matematik men är osäker på vilka kurser du ska välja? Läser du en kurs och funderar på att byta? Vill du hoppa på kandidatprogrammet i matematik? Har du fått problem med dina studier?

Sådana och liknande frågor kan du få hjälp med hos matematiska institutionens studievägledare Kibret Sigstam och Clara Gauffin.

Kontakta studievägledare

Kontakta studievägledarna via e-post

Boka tid för samtal

Du kan boka tid för studievägledning via Teknats tidsbokningssystem. Ange i bokningstexten om du föredrar samtal via telefon eller Zoom.

Om mötet hålls via Zoom blir du inbjuden till mötet i ett mail. Alla studenter har tillgång till Zoom via universitet men det är inte nödvändigt att installera appen. Du kan använda din dator, din telefon eller din surfplatta.

Boka telefontid eller samtal via Zoom via Teknats tidsbokningssystem Time Center.

Senast uppdaterad: 2022-02-02